Kim jest Doradca Walutowy?

 

 


 

Doradca Walutowy nie jest rodzajem "doradcy inwestycyjnego" czy też "maklera papierów wartościowych" - wynika to z ochrony tytułu "doradca inwestycyjny" oraz "makler papierów wartościowych" z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 poz. 94), która w art. 126 ust. 2 stanowi: "tytuły zawodowe "makrer papierów wartościowych" i "doradca inwestycyjny" podlegają ochronie prawnej." Prawo rynków kapitałowych odmiennie kwalifikuje nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym od podejmowania czynności zastrzeżonych na rzecz kwalifikowanych podmiotów, uprawnionych do ich podejmowania na podstawie ustawy.

 

Głównym zadaniem Doradcy Walutowego jest profesjonalna edukacja i wsparcie przy podejmowaniu decyzji związanych z wyborem odpowiedniego momentu na transakcje wymiany walut.

Doradca Walutowy nie zarządza środkami klienta, nie ma też wpływu na jego ostateczne decyzje!

Klient, który zgłasza się do Doradcy Walutowego otrzymuje profesjonalnie przygotowaną analizę i prognozę interesującego klienta rynku, jednakże treści przedstawione we wspomnianych materiałach są prywatnymi opiniami Doradcy Walutowego i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendację dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Doradca Walutowy nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie przekazywanych analiz i prognoz, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych.