Copyright

Prawne Zastrzeżenia

Korzystanie z serwisu forex-szkolenie.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków:


I. Prawa autorskie

Zawartość strony oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność MPAC INVESTMENTS i jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

 

II. Dostęp do serwisu i licencje

Każdy użytkownik otrzymuje ograniczoną i niewyłączną licencję na korzystanie z serwisu, w celach prywatnych, bez możliwości zapisywania lub pobierania stron, dokonywania ich podziału lub modyfikacji Licencja nie zezwala na odsprzedaż lub w celach komercyjnych stron i ich treści, pobieranie i list produktów, opisów, cennika - pochodnego użycia stron lub zawartości tego serwisu, eksplorację danych, wykorzystywanie robotów lub innych narzędzi do wydobywania i gromadzenia danych.


Strony lub ich części nie mogą być kopiowane, reprodukowane, duplikowane, sprzedawane, dystrybuowane, przekazywane, przesyłane, przedrukowywane, wyświetlane, wykorzystywane w celach komercyjnych bez zgody firmy MPAC INVESTMENTS.

Nie zezwala się na ramkowanie serwisu lub zastosowanie tej techniki i wykorzystanie w takiej prezentacji znaków handlowych, loga lub innych informacji, będących własnością MPAC INVESTMENTS (obrazków, tekstów, zdjęć, układu, budowy i kształtu stron) bez zgody firmy MPAC INVESTMENTS.

Nie zezwala się na wykorzystanie metatagów lub innych znaczników - ukrytych ciągów znaków lub tekstów z nazwą lub znakami handlowymi firmy MPAC INVESTMENTS bez jej zgody.